Hrubá stavba

Provádíme:

  • vytyčení stavby a položení základové desky
  • postavení obvodového zdiva
  • stropy
  • krovy a střecha

Hrubou stavbou se většinou rozumí realizace všech nosných i nenosných svislých konstrukcí, vodorovných nosných konstrukcí (vše bez finálních povrchových úprav) a vodotěsné vrstvy střešního pláště. Součástí hrubé stavby by mělo být i zateplení a základové konstrukce, ale toto není vždy pravidlem.