Zateplení podkroví

Provádíme:

  • montáž podhledů
  • aplikace tepelné izolace
  • vyrovnání podlah
  • tesařské práce

Pomocí zateplovacího systému lze někdy vyřešit i problém vlhkých skvrn na stěnách, a to tehdy, je-li vlhkost způsobena srážením vodních par (např. z vaření apod.) na studených obvodových zdech. Zateplení pomůže přerušit tepelné mosty v obvodové konstrukci – např. promrzání stěny přes železobetonový překlad. Vlhkost vzlínající z podloží ale zateplení vyřešit nemůže. Zateplení podstatně omezuje tepelné namáhání konstrukce. U betonových staveb je důležité i omezení degradace betonu vlivem škodlivin z ovzduší. A podobných vlivů by se jistě našla celá řada.

To, že máme dostatečně stavbu zateplit snad ni­kdo nepochybuje, ale provedení vzduchotěsného podkroví si už tak lehko nedovedeme představit. Aplikace parozábran pod tepelnou izolací na straně interiéru a jejich vzduchotěsné spojení a napojení na stěny, se začíná stávat samozřejmostí. Netěsnosti v parozábraně, kolem střešních oken, sanitárních prostupů a spáry mezi tepelnými izolacemi o veli­kosti mezer 1 – 3 mm jsou obtížně viditelné, ale jsou katastrofální závadou. Přitom spárové netěsnosti nám způsobují značné tepelné ztráty. Čím více bude­me zateplovat, tím bude problematika spárových ne-těsností a zabudovaných tepelných mostů výraznější.

Více: článek z časopisu Střechy, fasády, izolace